דצמבר 2018 archive

הלכות עשרה בטבת – מאת הרב פוקוס

יום שלישי, תענית "עשרה בטבת"ה'תשע"ט הרב יצחק יעקב פוקס רמב"ם תעניות פ"ה: "יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה וכו' ובזיכרון דברים אלו, נשוב להיטיב שנאמר: "והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם".  מה קרה בעשרה בטבת? בעבר היו צמים בימים ח-ט-י בטבת, ונקראו "תעניות צדיקים"  בח' …

המשיכו בקריאה