Category: Uncategorized

תודה על תרומתכם

לכבוד ידידינו היקרים, הרינו להביע בזה רגשי הכרת טובה על תרומתכם הנדיבה לטובת מוסדות "נתיב בינה", "נתיב דעת" "נתיב חכמה" ו"עולי נתיב". שותפים לברכות אלו הם תלמידינו ותלמידותינו אשר בעזרתם הנדיבה של ידידים כמוכם זוכים ובונים אצלנו את המסד לעולם של תורה, אמונה וקיום מצוות. בשנים האחרונות נעשה מאמץ לגייס תרומות על מנת שנוכל להמשיך …

המשיכו בקריאה

אחר ביטול

צות האתר המליץ על שירותי  PAYPAL לאופן בו יתאפשר לנתיב בינה לקבל תרומות אונליין. אמצעי תשלום זה הינו הבטוח ביותר, לעניין הגנה כלפי הלקוח בכל האספקטים, באם ראיתם לנכון לתרום, באופן אחר נשמח על כל תרומה, ונציעה תשלום אפשרי אחר. ניתן לקבל פרטים באימל, או בטלפון, אנא צרו קשר כאן. בכדי לתרום בהוראת קבע יש …

המשיכו בקריאה