יוני 2014 archive

ההבדל שבין משהו לכלום.

אושר הוא תוצאה של מילוי השאיפה, כל שאיפה גשמית למשהו, הצפייה הדריכות הפעולה, חדוות התשוקה להשיגו גורמים האושר, שהרי התמלא החיסרון, וכן הוא בדיוק בשאיפה הרוחנית, אך יש הבדל גדול בין סוגי השאיפות, ברדיפה אחר החומר אף שמגיע אושר, מהר מאוד הוא נגוז, ההרגל מעלים את הרגש, אומנם בדבר ששאפנו והשקענו יותר, הוא לא נגוז מיד, אלא נשאר תקופה …

המשיכו בקריאה

אמונה – במדע

נהוג לחשוב בקרב רבים שאדם שמתכוונן לשמירת התורה והמצוות, ובפרט אדם שהוא רב, חושש מגילויים מדעיים משום שאלו עלולים לסתור את אמונתו או לגלותה כשקרית. רבנים רבים שמחו לשמוע על תגליות מדעיות ואף כתבו על כך, כיוון שתגליות אלו חשפו אמת המאששת פרטים שלמדו בגמרא. אמנם, רבנים אלו אינם מסתמכים על תגליות המדע בכדי להגדיר …

המשיכו בקריאה