Category: מאמרים

הלכות עשרה בטבת – מאת הרב פוקוס

יום שלישי, תענית "עשרה בטבת"ה'תשע"ט הרב יצחק יעקב פוקס רמב"ם תעניות פ"ה: "יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה וכו' ובזיכרון דברים אלו, נשוב להיטיב שנאמר: "והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם".  מה קרה בעשרה בטבת? בעבר היו צמים בימים ח-ט-י בטבת, ונקראו "תעניות צדיקים"  בח' …

המשיכו בקריאה

ט"ו בשבט יום הולדת לאילנות – מאת יוסף לוין

המשנה במסכת ראש השנה מביאה מחלוקת מתי יחול יום הולדתו של האילן, בין בית שמאי לבית הלל, בית שמאי אומרים באחת בשבט ובית הלל אומרים בט"ו בשבט, מאחר ונפסקה הלכה כבית הלל, קבעו חכמינו את ט"ו בשבט כיום הולדתו של העץ, הנקרא בשם ראש השנה לאילנות.   כמתבקש משמו, ט"ו בשבט הוא למעשה סיומה של …

המשיכו בקריאה

קשר של נצח – מאת יוסף לוין

ארבע צומות נקבעו ע"י חז"ל בעקבות חורבן בית המקדש הראשון, הצום הראשון, "עשרה בטבת"-תחילת המצור על ירושלים, הצום השני, "י"ז בתמוז"-הובקעו חומות ירושלים, הצום השלישי, "תשעה באב"-חורבן בית המקדש, "והצום הרביעי", צום גדליה-הריגת המנהיג האחרון בארץ ישראל לאחר החורבן, ובכך בעצם נשלם חורבן הבית הראשון, ולא נותרה כל ריבונות יהודית בארץ ישראל למשך שבעים שנה, …

המשיכו בקריאה

תהום עמוקה חנוכיה אחת – מאת יוסף לוין.

כולנו מכירים את השיר: "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, סורה חושך הלאה השחור, סורה מפני האור" חשבתם פעם על המשמעות של השיר הנפלא הזה? "באנו חושך לגרש"- איזה חושך באנו לגרש בחג החנוכה חג האורים? האם החושך הוא של היוונים לעומת האור של המכבים? ואם כן …

המשיכו בקריאה

מה היא אהבה ?

מה היא  אהבה ? אי שם מזמן לזמן תמיד עלתה בליבי השאלה, מהי אהבה ?הגדרתה, הרגשית המעשית ליוו מחשבות ושמועות בתוך מהלך החיים, החברה, הסביבה תמיד התייחסו לדבר כמשהו נכסף, שהוא בר השגה מוחשית, עיצוב תפיסת העולם האירו את המילה באור זרקורים, ואני לתומי חשבתי ממבט ילדותי, שאהבה היא כמו חלום, פיקציה דמיונית  הטמונה ברגשות האדם, ויותר …

המשיכו בקריאה

תורה או בית מקדש

סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי מפורסם וידוע לכולם. כיצד יצא מחוץ לחומות ירושלים, והגיע למושל הרומאי וביקש ממנו, את יבנה וחכמיה. והשאלה זועקת. מדוע… מדוע לא ביקש שישאיר את בית המקדש על טילו ? נניח לשאלה הזו ונתקדם כמה שנים קדימה. לשעותיו האחרונות של רבי יוחנן בן זכאי. הגמרא בברכות דף כח ע"א מספרת: …

המשיכו בקריאה

בסתירה שבין שני עולמות:

אלו רוקדים ואלו בוכים והאבסורד, שהם אותם מילים בדיוק, ההבדל  שבין הידיעה, לבין חוסר ידיעה הוא שגורם את הניגוד , החיבור ליהדות גורר בכי, החיבור לעולם החופשי גורם ריקוד להוללות… אך אם הם היו יודעים, שזהו ריקוד על זיכרון דם אחים שנשפך הם לא היו רוקדים, מפני שמילים אלו מסתירים בתוכן את סבלם הנורא של רבבות רבבות מבני עמנו:

המשיכו בקריאה

ההבדל שבין משהו לכלום.

אושר הוא תוצאה של מילוי השאיפה, כל שאיפה גשמית למשהו, הצפייה הדריכות הפעולה, חדוות התשוקה להשיגו גורמים האושר, שהרי התמלא החיסרון, וכן הוא בדיוק בשאיפה הרוחנית, אך יש הבדל גדול בין סוגי השאיפות, ברדיפה אחר החומר אף שמגיע אושר, מהר מאוד הוא נגוז, ההרגל מעלים את הרגש, אומנם בדבר ששאפנו והשקענו יותר, הוא לא נגוז מיד, אלא נשאר תקופה …

המשיכו בקריאה

אמונה – במדע

נהוג לחשוב בקרב רבים שאדם שמתכוונן לשמירת התורה והמצוות, ובפרט אדם שהוא רב, חושש מגילויים מדעיים משום שאלו עלולים לסתור את אמונתו או לגלותה כשקרית. רבנים רבים שמחו לשמוע על תגליות מדעיות ואף כתבו על כך, כיוון שתגליות אלו חשפו אמת המאששת פרטים שלמדו בגמרא. אמנם, רבנים אלו אינם מסתמכים על תגליות המדע בכדי להגדיר …

המשיכו בקריאה

איך ספירת העומר קשורה אלינו

ספירת העומר היא ספירת ארבעים ותשעה הימים שבין היום השני של חג הפסח. אחרי הספירה נוהגים לומר את מזמור סז בתהילים – "למנצח בנגינות מזמור שיר…". בבתי כנסת רבים כמו גם בסידורים רבים מודפס מזמור זה כשהוא כתוב בצורה שיוצאת ציור של מנורה. כמובן, אפשר לכתוב כל מזמור בכל צורה, מה אם כן מייחד את …

המשיכו בקריאה