הרב אמר

1. הרב היה אומר לנו "אני ליטאי קר, אבל כשאני קורא את ההפטרות אני בוכה". ואז היה נותן דוגמה:
"הַבָּאִים יַשְׁרֵשׁ יַעֲקֹב יָצִיץ וּפָרַח יִשְׂרָאֵל".
2. דבר מרגש שמעתי מרב שדיבר בשיעור ב"קול ברמה" לפני כמה שנים על פטירת צדיקים בדורנו.
הרב אמר – "ספר תורה חדש, לפני שמכניסים אותו לבית הכנסת, מוציאים בשמחה ובריקודים את ספרי התורה הקיימים כדי להקביל את פניו של ספר התורה החדש.
כך גם במיתתם של הצדיקים, הקב"ה אוסף אותם כדי שיבואו להקביל את פני המשיח".
כך אני מרגישה לגבי כבוד הרב , אע"פ שאני יודעת שאי אפשר לדעת חשבונות שמים.