נתיב בינה לימוד מתוך חוויה

תעודת זהות:

המוטו של מדרשת נתיב בינה בשונה ממדרשות אחרות שהוקמו מאוחר יותר, הינו שילוב לימודי היהדות בתוך המסגרת בה הבת נמצאת, כלומר, המשך לימודי מקצוע חופשי באוניברסיטה או בכל מקום לימודים אחר מחד, ולימודי יהדות כהשלמת ידע מאידך. ניתן לשלב גם לימודים אקסטרניים מחוץ למערכת, וכל זאת בראש פתוח, ובנקודה המסוימת מאד בה כל בת נמצאת בדרכה, יש שמגיעות מלכתחילה עם ידע בסיסי, יש שמגיעות עם ידע מעשי, ויש שמתחילות מבראשית, ולכל אחת ניתן המקום שלה,

המסגרת הפרטית והתומכת שלה, השותפה המתאימה לה והמרצה או המרצים המיוחדים למצבה וכישוריה.

ניתן גם לשלב מגורים במסגרת המדרשה, וכל זאת על מנת ליצור אקלים ואווירה מתאימים ללימודי היהדות, מתוך שחרור, והרגשת החוויה. יודגש במיוחד כי לא נדרש מהבנות לשנות את הלבוש ולקיים תרי"ג מצוות, משום שהמטרה אינה החזרה בתשובה במובן החיצוני שלה, אלא לימודי יהדות ברמה גבוהה ביותר על מנת שבנות ישראל באשר הן, וכפי שהן, ידעו יהדות אמיתית מהי, וממקור ראשון, ובעיניהן שלהן, ויחליטו על דרכן העתידית בעצמן.

באם ננסה לתמצת במילים ספורות את מטרת הקמת המדרשה מיום היווסדה, ואת כל מהלך ל"ב שנותיה, היינו מגדירים זאת כך: לקדם בנות ממצב שאין להן ולו ידע בסיסי ביהדות, (ולפעמים במקרים חריגים בקושי יש ידיעה על מציאותן היהודית), עד למקום בו הן יכולות ומסוגלות ללמוד בעצמן טקסטים ביהדות ברמה רוחנית גבוהה.