שיעורים לשמיעה

ספר התנ"ך מכתב אלוקים לעמו ישראל

פריסה היסטורית בעלת אופי אקדמי על פני כל ספרי התנ"ך – מאת הרב אריה שפירא שני שיעורים מתנהלים על פני דו שיח מרתק המגלה רובד אחר רובד בעמקי  הנסתר ומאירים את הנגלה

במעגל השנה מתחילתה ועד סופה - מאת רבנים שונים

ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות,

חנוכה, פורים, פסח, שבועות, תשעה באב.

מרתק , מעניין אי אפשר להפסיק ...

שעוריו של הרב משה פרנק נודעו לשם דבר בכל מגווני חברת הקשת היהודית, מהרצאותיו הקבועים ברוטשילד תל-אביב עד העברת מרתון מחשבתי בסמינר ערכים ובין לבין זכינו גם אנו במדרשה לשתות מדבריו כשותף בכיר בסגל המרצים, לאוהבי מחשבת העומק בבניה פשטנית עד סולם ההבנה הקשיבו…..

שיעורים בנושאים שונים מטובי המרצים

תשובה |  ניסים |  זיווג | שבת |  רקע על המשנה והגמרא

נטילת-ידיים | אמונה | תפילה | אשת-חיל