מערכת שעות

מערכת שיעורים- "נתיב בינה" תשע"ה
  יום א' יום ב' יום ג' יום ד'
  מהר"ל-נתיבות עולם הרבנית ציפורה שפירא    רש"י על פרשת שבוע            גב' שטראוס פרשת שבוע ועניני דיומא
הרב סתיו
מהר"ל
גב' הלר
  מהר"ל-נתיבות עולם הרבנית ציפורה שפירא פרקי אבות
גב' שטראוס
פרשת שבוע ועניני דיומא
הרב סתיו
מהר"ל
גב' הלר
  ארוחת ערב
             הרמח"ל               הרב שפירא עניני המועדים
הרב פרנק
הלכות שבת
הרב מרזל
הרב ריינמן
         הבית היהודי           הרבנית מרזל          הרמח"ל                 הרב שפירא גב' שץ הרב קוסמן
  הרב רפפורט          הלכה                         הרב ישראל מאיר          נביא         הרב אליהו מרזל הלכה
הרב שלמה מרזל

במקרה של שינוי, תימסר הודעה במדרשה.

מס' טלפון בנתיב: 02-5386203 / 02-5003963